Bildiriler İçin Önemli Tarihler


Bildiri Özet Gönderimi Son Tarihi: 28 Temmuz 2017 11 Ağustos 2017

Bildiri Özeti Kabul İlan Tarihi: 11 Ağustos 2017 18 Ağustos 2017

Sunum Yazarı Kayıt Ödemesi Son Tarihi: 25 Ağustos 2017

Düzenleme Komitesi


Doç. Dr. Uğur BOZKAYA, Komite Başkanı

Prof. Dr. Vildan ADAR GÜRSOY

Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ 

Dr. Fatma AKSAKAL

Bilimsel Komite


Prof. Dr. Viktorya AVİYENTE, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Ersin YURTSEVER, Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Mine YURTSEVER, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Safiye SAĞ ERDEM, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut BAŞTUĞ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki KURUOĞLU, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Nevin AYTEMİZ, Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Lemi TÜRKER, ODTÜ

Prof. Dr. Vildan ADAR GÜRSOY, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nurcan TÜZÜN, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur BOZKAYA, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Alimet Sema ÖZEN

Doç. Dr. Yavuz DEDE, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih DANIŞMAN, ODTÜ

Doç. Dr. Armağan KINAL, Ege Üniversitesi

Doç. Dr. F. Aylin SUNGUR KONUKLAR, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan KAYI, Atılım Üniversitesi

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiriler hakemler tarafından değerlendirildikten sonra, seçilen bildirilere programda yer verilecektir.

Tüm bildiriler "Blind Review" esaslarına gör değerlendirilecek olup, Bilimsel Komite, Hakem olarak değerlendirmede bulunacaktır.


Poster Hazırlanması için Talimatlar

 • Poster başlığı
 • Yazar / Yazarların adı
 • Kurum bilgisi
 • İletişim adresi ve e-posta adresi

Posterlerin okunaklı olabilmesi için minimum 24 punto kullanılması önerilir.

E-Book

3.Hesaplamalı Kimya Kongresi Bildiri Özetleri Kitabını indirmek için tıklayınız.

Bilimsel Konu Başlıkları

Hesaplamalı Kimya ve Modelleme

Elektronik Yapı Teorileri

Spektroskopi

Termodinamik ve İstatistiksel Mekanik

Klasik ve Kuantum Dinamiği

Biyofiziksel Kimya

Hesaplamalı İlaç Tasarımı

Bilimsel Program

Davetli Konuşmacılar

 • Prof. Dr. Fatih Yaşar Hacettepe Üniversitesi

 • Prof. Dr. Mine Yurtsever İstanbul Teknik Üniversitesi

  Poliüretan Bazlı Kopolimerlerin Sıcaklığa Bağlı Yapısal, Morfolojik Özelliklerinin ve Erime Davranışlarının Simulasyon Yöntemleriyle İncelenmesi

 • Prof.Dr. Ersin Yurtsever Koç Üniversitesi

 • Prof.Dr. Viktorya Aviyente Boğaziçi Üniversitesi

 • Doç. Dr. Serdar Durdağı Bahçeşehir Üniversitesi

 • Doç. Dr. Engin Durgun Bilkent Üniversitesi, UNAM